Rugăciune către Maica Domnului

Maica

Îngerul a strigat celei pline de dar:
Curată Fecioară, bucură-te!
Și iarăși zic, bucură-te!
Că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt.
Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime
Că Slava Domnului peste tine a răsărit!
Saltă acum și te bucură Sioane,
Iară tu, curată Născătoare de Dumnezeu
Veselește-te întru Învierea Celui născut al tău.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți susține tot binele, primește aceste cinstite gânduri, care se cuvin Ție, de la noi robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, să te rogi împreună cu noi, că fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm azi și zi de zi lui Dumnezeu și Fiului Tău. Mulțumesc. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Maica Lui Dumnezeu roagă-te pentru noi Acum și întotdeauna. Amin.

Ușa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să ne mântuim prin tine în nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită,
izbăvește-ne pe noi in toate nevoile, ca să-ți strigăm ție: Bucură-te Maică, pururea Fecioară! Amin

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea-nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim și te cinstim. Pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu miluiește-ne și ne măntuiește pe noi! Amin.

Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ! Nădejdea noastră o punem și în tine Maica lui Dumnezeu să ne păzești pe noi sub Sfânt Acoperământul Tău. Amin.

Preacurată Maică a Domnului, a puterilor celor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică, apărătoarea și tăria noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi robii tăi azi și zi de zi. Mulțumesc și Te Iubesc, nădejde în Tine eu găsesc. Născătoare de Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului și ai trupului meu, către Tine întind mâinile mele și din adâncul inimii strig Ție : Caută la credința sufletului meu. Acoperă-mă cu atotputernicul tău Acoperământ si mă susține în tot și toate. Mulțumesc. Amin.